Zorg²

Wij doen iedere dag onze uiterste best om u om de beste zorg- en dienstverlening te geven. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen
De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met kantoor om uw klacht te bespreken. Vaak worden door een gesprek zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit kan bij voorkeur schriftelijk (per post of e-mail ):

U kunt dan een brief sturen naar:
Zorg in het kwadraat
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Raadhuisplein 4
5161 CG Sprang-Capelle

Uiteraard kunt u uw klacht ook via mail versturen naar info@zorg2.nl, vermeld te allen tijde voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de omschrijving van de klacht.

Bent u het oneens met onze afhandeling?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil of de Burgerlijk Rechter. Hiervoor verwijzen we u naar www.zorggeschil.nl.

Klik hier voor onze klachtenprocedure
Klik hier voor ons klachtenreglement

Papieren versies van deze documenten zijn op het kantoor van Zorg in het kwadraat.